Waka Watch

Wyświetlanie statystyk WakaTime na zegarku Apple Watch

Apple App Store

Wspieraj Stwórcę

Waka Watch jest bezpłatny, ale autor chciałby, abyś przekazał darowiznę na rzecz Effective Altruism Funds.

Waka Watch - WakaTime Stats on Apple Watch | Product Hunt