Waka Watch

Apple Watch'unuzda WakaTime istatistiklerini görüntüleme

Apple App Store

Yaratıcıyı Destekleyin

Waka Watch ücretsizdir, ancak yazar Etkili Fedakarlık Fonlarına bağışta bulunmanızı ister.

Waka Watch - WakaTime Stats on Apple Watch | Product Hunt