Waka Watch

Visa WakaTime-statistik på din Apple Watch

Apple App Store

Stöd skaparen

Waka Watch är gratis, men författaren vill att du ska donera till Effektiva altruismfonder.

Waka Watch - WakaTime Stats on Apple Watch | Product Hunt